De lokale Natuurpunt-afdeling voor 's Gravenwezel, Schilde, Oelegem, Ranst, Wommelgem, Borsbeek, Borgerhout, Deurne en Wijnegem.

Medewerkers

Kern Borgerhout extra-muros en Deurne

Conservator Jens Verwaerde

Kern Borsbeek

Voorzitter en co-conservator Fort van Borsbeek: Pol de Ridder tel 03 322 52 74

Secretaris en co-conservator Fort van Borsbeek: Hilde Vermeiren tel 0497 61 25 15

Conservator Fort van Borsbeek: Bram Van Ballaer 0485 46 46 77

Kern De Drie Beemden

Coördinator en conservator Beemdkant en Sumbeke: Jan Dewilde tel 0475 50 08 80

Co-conservator Beemdkant: Johan Peeters

Conservator Het Veer: Philip Barbaix

Co-conservator Het Veer: Pieter Wuyts

Conservator Rundvoort: Dirk Van Tulder

Co-conservator Rundvoort: Hilde Van der Hallen

Kern Schilde

Voorzitter: Wouter Henderickx

Secretaris en conservator De Pont, Heerenbos en vleermuizenobjecten: Lode Rubberecht tel 03 353 21 68 of of 0475 57 80 24

Co-conservators De Pont en Heerenbos: Miel Van Doorsselaer

Conservator kasteelkelder Schilde: Lode Rubberecht  0475 57 80 24

Conservator: Gravinnenbos en Lage Haar: Paul Reyntiens

Co-conservators: Erik Daems en Luc François

Conservator De Schans: Lode Rubberecht  0475 57 80 2

Conservator Verbrand Bos en Wolvenbos en Putse Heide: Wouter Henderickx

Co-conservators: Geert Vermeiren en Patrick Brusselairs 

Conservator Jan Toomesdreef en den Inslag: Delphine Parmentier

Co-conservator: Dimitri Parmentier

Werkgroep Zevenbergenbos

Voorzitter en conservator Zevenbergenbos: John Maes tel 0476 31 58 34

Secretaris en coördinator werkgroep gidsen: Michel Levens 0473 99 26 78

Co-conservator Zevenbergenbos: Walter Verbruggen

Penningmeester: Maria Van Eccelpoel 0488 82 38 60   

Amfibieënwerkgroep

Lode Rubberecht tel 03 353 21 68 of 0475 57 80 24

Planten- en zwammenwerkgroep

Coördinator: Staf Brusseleers tel 0479 31 08 28

Andere medewerkers: Hilde Lembrechts en Karl Hellemans

Vogelwerkgroep

Philip Barbaix

Fons Bresseleers tel 03 353 91 77

Peter Baets

Redactie

Redactie nieuwsbrief: Philip Barbaix

Redactie tijdschrift: Hilde Lembrechts, Marleen Van Strydonck, John Maes en Jens Verwaerde

Layout tijdschrift: De Wrikker

Werkgroep Schone Schijn

Fik Denissen

Bram Van Ballaer

Jens Verwaerde

Zoogdierenwerkgroep

Marternetwerk: Peter Baets tel 0486 52 39 52

Vleermuizen: Bram Van Ballaer

Vertegenwoordigers GECORO

Antwerpen: Rebekka Deleu tel 03 354 55 06

Borsbeek: Bram van Ballaer

Ranst: Dirk Lambrechts 0498 04 58 98

Wijnegem: Anny Lefrère

Wommelgem: Luc Van Elsacker

Vertegenwoordigers Milieuraad

Borsbeek: Pol De Ridder

Schilde: Lode Rubberecht 03 353 21 68 of 0475 57 80 24

Wijnegem: Barbara De Kezel 

Wommelgem: Luc Van Elsacker

Vertegenwoordiging in de Regionale Landschappen

 

Regionaal Landschap De Voorkempen (Ranst, Schilde, Wijnegem, WommelgeJohn Maes

John Maes tel 0476 31 58 34

 Jens Verwaerde (plaatsvervanger) 

Regionaal Landschap Rivierenland (Borsbeek)

Bram van Ballaer