De lokale Natuurpunt-afdeling voor 's Gravenwezel, Schilde, Oelegem, Ranst, Wommelgem, Borsbeek, Borgerhout, Deurne en Wijnegem.

Medewerkers

Kern Borgerhout extra-muros en Deurne

Jens Verwaerde

Kern Borsbeek

Voorzitter: Stefan De Coninck 0491 35 59 90

Conservator Fort van Borsbeek: Bram Van Ballaer 0485 46 46 77
Co-conservators: Stefan De Coninck en Inge Cautreels

Kern De Drie Beemden

Coördinator: Jan Dewilde 0475 50 08 80

Conservator Beemdkant en Sumbeke: Jan Dewilde 0475 50 08 80
Co-conservator Beemdkant en Sumbeke: Georges Van de Sande 0495 45 65 10

Conservator Het Veer: Pieter Wuyts 0489 51 38 57
Co-conservator Het Veer: Jan de Rooij

Conservator Rundvoort en Haverlanden: Ludo Govaerts 0478 48 08 10
Co-conservator Rundvoort en Haverlanden: Hilde Van der Hallen
Co-conservator Rundvoort: Dirk Van Tulder

Kern Schilde

Voorzitter: Wouter Henderickx 0474 45 18 99

Secretaris: Lode Rubberecht 0475 57 80 24

Penningmeester: Erik Daems

Conservator Caterskapel: Bart Van Nimmen +31 621 27 78 18
Co-conservator Caterskapel:
Paul Reyntiens 0497 47 94 19

Conservator De Pont, Heerenbos en Wittebrug: Lode Rubberecht 0475 57 80 24
Co-conservators De Pont, Heerenbos en Wittebrug: Bart Guldentops 0475 30 51 48

Conservator Gravinnenbos, Lage Haar, Rinkven, Steenhovens en Zonnebos: Paul Reyntiens 0497 47 94 19
Co-conservators: Luc François, Erik Daems en Bart Van Nimmen

Conservator Jan Toomesdreef, Den Inslag en Sint-Willebrordus: Delphine Parmentier 0471 11 00 62
Co-conservator: Dimitri Parmentier en
Patrick Brusselairs

Conservator Picardië: Walter Dellafaille 0473 46 75 84
Co-conservator Picardië:
Geert Vermeiren 0496 15 14 08

Conservators 't Meer Bos, Moerhoflei: Inge en Marc Vanderlinden 0477 32 41 60
Co-conservators: Delphine Parmentier en Dimitri Parmentier

Conservator Verbrand Bos, Wolvenbos, Putse Heide: Wouter Henderickx 0474 45 18 99
Co-conservators: Geert Vermeiren en Patrick
Brusselairs

Conservator vleermuizenobjecten (Kasteelkelder Schildehof, De Schans, bunker Gravinnebos, bunker Verbrand Bos, bunkers Putse Heide): Geert Vermeiren 0496 15 14 08

Huisbewaarder Sint-Willebrordus: Patrick Brusselairs 0474 66 81 86

Werkgroep Zevenbergenbos

Voorzitter en conservator Zevenbergenbos, Hogenaard en Tussen Maas en Moor: John Maes tel 0476 31 58 34

Secretaris en coördinator werkgroep gidsen: Michel Levens 0473 99 26 78

Co-conservators Zevenbergenbos, Hogenaard en Tussen Maas en Moor: Walter Verbruggen en Peter Waets

Penningmeester: Maria Van Eccelpoel 0488 82 38 60   

Amfibieënwerkgroep

Lode Rubberecht tel 03 353 21 68 of 0475 57 80 24

Planten- en zwammenwerkgroep

Coördinator: Staf Brusseleers tel 0479 31 08 28

Andere medewerkers: Karl Hellemans

Vogelwerkgroep

Philip Barbaix

Peter Baets

Redactie

Redactie tijdschrift: Hilde Lembrechts, Marleen Van Strydonck, Lode Rubberecht, John Maes en Jens Verwaerde

Layout tijdschrift: De Wrikker

Werkgroep Schone Schijn

Bram Van Ballaer

Jens Verwaerde

Zoogdierenwerkgroep

Marternetwerk: Peter Baets 0486 52 39 52

Vleermuizen: Bram Van Ballaer 0485 46 46 77

Vertegenwoordigers GECORO

Antwerpen: Rebekka Deleu 0476 89 23 31

Borsbeek: Bram van Ballaer 0485 46 46 77

Ranst: Dirk Lambrechts 0498 04 58 98

Wijnegem: Anny Lefrère

Wommelgem: Luc Van Elsacker

Vertegenwoordigers Milieuraad

Borsbeek: Pol De Ridder

Schilde: Lode Rubberecht 0475 57 80 24

Wijnegem: Barbara De Kezel 

Wommelgem: Luc Van Elsacker

Regionaal Landschap De Voorkempen (Ranst, Schilde, Wijnegem, Wommelgem)

John Maes tel 0476 31 58 34

Jens Verwaerde (plaatsvervanger) 

Regionaal Landschap Rivierenland (Borsbeek)

Bram van Ballaer