De lokale Natuurpunt-afdeling voor 's Gravenwezel, Schilde, Oelegem, Ranst, Wommelgem, Borsbeek, Borgerhout, Deurne en Wijnegem.

Medewerkers

Kern Borgerhout extra-muros en Deurne

Jens Verwaerde

Kern Borsbeek

Fort 3:
Bram Van Ballaer 0485 46 46 77
Stefan De Coninck 0491 35 59 90
Inge Cautreels 0499 35 61 46

Kern De Drie Beemden

Beemdkant en Sumbeke:
Jan Dewilde 0475 50 08 80
Georges Van de Sande 0495 45 65 10

Het Veer:
Pieter Wuyts 0489 51 38 57
Jan de Rooij 0485 38 42 83

Rundvoort en Haverlanden:
Ludo Govaerts 0478 48 08 10
Hilde Van der Hallen 0497 08 89 53
Dirk Van Tulder 0475 60 66 59 (Rundvoort)

Kern Schilde

Wouter Henderickx 0474 45 18 99
Lode Rubberecht 0475 57 80 24
Erik Daems 0468 22 34 80

Caterskapel:
Bart Van Nimmen +31 621 27 78 18
Paul Reyntiens 0497 47 94 19

De Pont, Heerenbos en Wittebrug:
Lode Rubberecht 0475 57 80 24
Bart Guldentops 0475 30 51 48

Gravinnenbos, Lage Haar, Rinkven, Steenhovens en Zonnebos:
Paul Reyntiens 0497 47 94 19
Luc François 0495 88 26 42
Erik Daems 0468 22 34 80
Bart Van Nimmen +31 621 27 78 18

Jan Toomesdreef, Den Inslag en Sint-Willebrordus:
Delphine Parmentier 0471 11 00 62
Dimitri Parmentier Patrick Brusselairs 0474 66 81 86

Picardiëbos
Walter Dellafaille 0473 46 75 84
Geert Vermeiren 0496 15 14 08

't Meer Bos, Moerhoflei:
Inge en Marc Vanderlinden 0477 32 41 60
Delphine Parmentier 0471 11 00 62
Dimitri Parmentier

Verbrand Bos, Wolvenbos, Putse Heide:
Wouter Henderickx 0474 45 18 99
Geert Vermeiren 0496 15 14 08
Patrick Brusselairs 0474 66 81 86

Vleermuizenobjecten (Kasteelkelder Schildehof, De Schans, bunker Gravinnebos, bunker Verbrand Bos, bunkers Putse Heide
Geert Vermeiren 0496 15 14 08
Patrick Brusselairs 0474 66 81 86

Werkgroep Zevenbergenbos

Zevenbergenbos, Hogenaard en Tussen Maas en Moor:
John Maes 0476 31 58 34
Walter Verbruggen 0487 40 37 78
Peter Waets 0476 20 71 14

Amfibieënwerkgroep

Lode Rubberecht 03 353 21 68 of 0475 57 80 24

Planten- en zwammenwerkgroep

Coördinator: Staf Brusseleers 0479 31 08 28
Andere medewerkers: Karl Hellemans

Vogelwerkgroep

Philip Barbaix
Peter Baets

Redactie

Redactie tijdschrift: Hilde Lembrechts, Marleen Van Strydonck, Lode Rubberecht, John Maes
en Jens Verwaerde
Layout tijdschrift: De Wrikker

Werkgroep Schone Schijn

Bram Van Ballaer
Jens Verwaerde

Zoogdierenwerkgroep

Marternetwerk: Peter Baets 0486 52 39 52
Vleermuizen: Bram Van Ballaer 0485 46 46 77

Vertegenwoordigers GECORO

Antwerpen: Rebekka Deleu 0476 89 23 31

Borsbeek: Bram van Ballaer 0485 46 46 77

Ranst: Dirk Lambrechts 0498 04 58 98

Wijnegem: Anny Lefrère

Wommelgem: Luc Van Elsacker

Vertegenwoordigers Milieuraad

Borsbeek: Pol De Ridder

Schilde: Lode Rubberecht 0475 57 80 24

Wijnegem: Barbara De Kezel 

Wommelgem: Luc Van Elsacker

Regionaal Landschap De Voorkempen (Ranst, Schilde, Wijnegem, Wommelgem)

John Maes 0476 31 58 34

Jens Verwaerde (plaatsvervanger)

Regionaal Landschap Rivierenland (Borsbeek)

Bram van Ballaer