De lokale Natuurpunt-afdeling voor 's Gravenwezel, Schilde, Oelegem, Ranst, Wommelgem, Borsbeek, Borgerhout, Deurne en Wijnegem.

Medewerkers

Kern Borsbeek

Voorzitter: Pol de Ridder tel 03 322 52 74

Secretaris: Hilde Vermeiren tel 0497 61 25 15

Kern De Drie Beemden

Coördinator en conservator Beemdkant: Jan Dewilde tel 0475 50 08 80

Conservator Het Veer: Philip Barbaix

Conservator Rundvoort: Dirk Van Tulder

Kern Schilde

Voorzitter: Stein Temmerman

Secretaris en conservator De Pont en Heerenbos: Lode Rubberecht tel 03 353 21 68

Co-conservators De Pont en Heerenbos: Cecile Vanderschaeve en Dirk Van Alstein

Conservator Gravinnenbos: Erik Daems

Co-conservators Gravinnenbos: Paul Reyntiens en Dirk Van Alstein

Werkgroep Zevenbergenbos

Voorzitter: John Maes tel 03 485 73 79

Secretaris en coördinator werkgroep gidsen: Michel Levens 0473 99 26 78

Andere  medewerkers: Eddy Meulemans 03 485 60 11

Amfibieënwerkgroep

Schilde: Lode Rubberecht tel 03 353 21 68

Oelegem: Dirk Demey tel 0492 31 07 32

Planten- en zwammenwerkgroep

Coördinator: Staf Brusseleers tel 0479 31 08 28

Andere medewerkers: Hilde Lembrechts en Karl Hellemans

Vogelwerkgroep

Philip Barbaix

Fons Bresseleers tel 03 353 91 77

Ben Luyckx

Redactie

Redactie nieuwsbrief: Philip Barbaix

Redactie tijdschrift: Hilde Lembrechts en Jens Verwaerde

Layout tijdschrift: An Stuyck

Werkgroep Schone Schijn

Fik Denissen

Bram Van Ballaer

Jens Verwaerde

Zoogdierenwerkgroep

Marternetwerk: Fons Bresseleer tel 03 353 91 77

Vleermuizen: Bram Van Ballaer

Vertegenwoordigers GECORO

Antwerpen: Rebekka Deleu tel 03 354 55 06

Borsbeek: Bram van Ballaer

Ranst: John Maes tel 03 485 73 79

Wijnegem: Anny Lefrère

Wommelgem: Fik Denissen

Vertegenwoordigers Milieuraad

Antwerpen: Paul Braeckmans

Borsbeek: Ides Vandevoorde 0497 48 18 96

Ranst: Christine Agemans

Schilde: Lode Rubberecht 03 353 21 68

Wijnegem: Barbara De Kezel

Wommelgem: Fik Denissen