De lokale Natuurpunt-afdeling voor 's Gravenwezel, Schilde, Oelegem, Ranst, Wommelgem, Borsbeek, Borgerhout, Deurne en Wijnegem.

Ons steunen

Een ontspannende wandeling in een bos- en natuurgebied dicht bij je woonplaats, dat is toch top? Dat vinden wij ook. Daarom streven we als afdeling naar een Antwerpse rand met veel natuur en een gezonde leefomgeving. We beschermen kwetsbare natuur met aankopen en verhogen de natuurbeleving in onze omgeving met rondleidingen en nieuwe wandelpaden. Om dit mogelijk te maken, hebben we jouw hulp nodig.

Een gift doen kan op rekeningnummer IBAN BE56 2930 2120 7588 – BIC  GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen. Met vermelding van het projectnummer 3715 voor Schijnbeemden (zie verder voor specifieke projectnumers van natuurgebieden binnen Schijnbeemden).

Voor giften vanaf 40 euro wordt automatisch een fiscaal attest afgeleverd. Verschillende giften voor verschillende projecten worden samengeteld.

Een specifiek natuurgebied steunen?

Steun je graag een specifiek natuurgebied, vermeld dan het projectnummer of de naam van het natuurgebied in de vrije mededeling van de overschrijving.

Voor Natuurpunt Schijnbeemden zijn die nummers:

·         project 7724 Schijnvallei = Beemdkant (Wijnegem/Wommelgem), Het Veer (Wommelgem), De Pont en Heerenbos (Schilde), Rundvoort (Oelegem)

·         project 7744 Zevenbergenbos

·         project 7781 Fort III Borsbeek

·         project 7821 Tussen Groot en Klein Schijn = Gravinnenbos ('s Gravenwezel)

Een aankoop steunen?

Natuurpunt Schijnbeemden kocht recent nieuwe gebieden in de Schijnvallei en langs de antitankgracht. En er dienen zich ook nog meer mogelijkheden voor natuuruitbreiding aan. Om deze aankopen te financieren hebben we jouw hulp nodig.

·         Met 50 euro steun je de verdere natuurontwikkeling op en rond Fort III, de groene long van Borsbeek (project 7781).

·         Met 60 euro kan aan natuuruitbreiding gedaan worden in de vallei van de Hogenaardseloop ten noorden van het Zevenbergenbos in Ranst (project 7744).

·         Met 75 euro werken we aan de uitbreiding van bloemenrijke graslanden en rivierbegeleidende  bossen  langs het Schijn in Deurne, Oelegem, Wijnegem en Wommelgem en verbinden we het natuurgebied Beemdkant in Wommelgem met het meer van Wommelgem. We maken de natuur in de Schijnvallei robuuster en minder kwetsbaar (project 7724).

·         Met 125 euro steun je de aankoop van bossen en gebieden voor natuurontwikkelinglangs de antitankgracht in Schilde en ’s Gravenwezel. We creëren een groene gordel rond Antwerpen (project 7821)