De lokale Natuurpunt-afdeling voor 's Gravenwezel, Schilde, Oelegem, Ranst, Wommelgem, Borsbeek, Borgerhout, Deurne en Wijnegem.

Beemdkant

Ligging

Wommelgem en Wijnegem (ca. 16 ha)

Landschap

In dit stuk van de Schijnvallei heeft de natuur het terug overgenomen. Op de vochtige plaatsen staat het alweer vol met waterplanten zoals de gele lis. Op de hoger gelegen delen is er een ruigte met distels, brandnetels, kleefkruid en grassen. Dit is o.a. zeer belangrijk voor vlinders (voedsel voor de rupsen), vogels (beschutting voor de nesten) en kleine zoogdieren. Een deel laten we verbossen. De beemdkant strekt zich langs beide zijden van het Schijn uit. Hier en daar ligt een poel. Aan de rand van dit gebiedje loopt een afwateringsgracht met waterviolier en waterkers.  De ijsvogel weet de stekelbaarsjes in de gracht wel te smaken.

Beheer

We maaien en kappen her en der om een mozaïek van struweel, bos, ruigte en grasland te behouden. Grote grazers helpen os mee de diversiteit te behouden.

Pareltjes

ijsvogel, waterviolier, buizerd, torenvalk, grote kaardenbol, platbuiklibel, oranjetipje, blauwe reiger

Bereikbaarheid

De beemdkant ligt tussen de Koolsveldlaan in Wijnegem en de Uilenbaan in Wommelgem.

Toegankelijkheid

Het terrein is enkel toegankelijk voor individuële bezoekers met gepast schoeisel. Geen honden. Het is niet toegelaten de vegetatie of fauna te verstoren. Het terrein is vaak modderig en takken versperren hier en daar de doorgang. Een vlotte toegankelijkheid voor bezoekers is dan ook niet gegarandeerd. Betreden van het gebied gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en dient met de nodige voorzichtigheid te gebeuren.

Contactpersonen

Jan Dewilde 0475 50 08 80 (coördinator Kern De Drie Beemden en conservator Beemdkant)
Fons Bresseleers 03 353 91 77 (co-conservator Beemdkant)