De lokale Natuurpunt-afdeling voor 's Gravenwezel, Schilde, Oelegem, Ranst, Wommelgem, Borsbeek, Borgerhout, Deurne en Wijnegem.

Heerenbos

Ligging

Oelegem (2,25 ha)

Landschap

Dit gebied was in 1954 nog een nat hooiland in combinatie met elzenbroek. Eind jaren '60 is er een poging gedaan om het om te vormen tot populierenbos. Gezien de venige ondergrond is dit totaal mislukt en vormt het gebied zich stilaan om tot een elzenbroekbos.

Beheer

Het Heerenbos is in 2018 door Natuurpunt aangekocht. Het beheer is afgestemd op de natuurlijke transformatie naar elzenbroekbos. In de toekomst kan dit bos een rol spelen bij overstromingen. De oevers van Het Groot Schijn werden er nooit verhoogd en bij hoge waterstand kan en mag Het Schijn in het gebied overlopen. Door de bestemming als broekbos kan het terrein, zonder er nadeel van te ondervinden, behoorlijk wat water opvangen waardoor men stroomafwaarts minder snel met overstromingen te kampen heeft.

Pareltjes

Dankzij de afstervende populieren vinden we zowat alle spechtensoorten. De kleine bonte, de middelste bonte, de grote bonte, de groene en de zwarte specht. Ze zijn allemaal van de partij.

De boomstammen over Het Groot Schijn vormen een brug voor de vos en je kan er ook wissels zien van de reeën die van Het Heerenbos naar De Pont lopen en omgekeerd.

Bereikbaarheid

Het Heerenbos ligt tussen de trage weg naar Oelegem en de terreinen van Waterlink langs Het Groot Schijn aan de overkant van het Schildehof (en meer bepaald het deel ervan dat wij als natuurgebied beheren, nl. De Pont).

Toegankelijkheid

De wandelweg op dit terrein verbindt Oelegem met het Park van Schilde en het natuurgebied De Pont via een brug over Het Schijn.

Contactpersonen

Lode Rubberecht (conservator) 03 353 21 68