De lokale Natuurpunt-afdeling voor 's Gravenwezel, Schilde, Oelegem, Ranst, Wommelgem, Borsbeek, Borgerhout, Deurne en Wijnegem.

De Pont

Ligging

Schilde (8 ha)

Landschap

De Pont sluit aan bij het Schildehof en is eigendom van de gemeente Schilde, maar wordt al erg lang door ons beheerd. Het natuurgebied herbergt een schat aan biodiversiteit dankzij het gevarieerde landschap. Je vindt er een vijver met open water en randvegetatie, een stuk rietland, hooiweiden, pioniersbos, oud loofbos, hakhout met kwel en een groot stuk omheind half open landschap met begrazing.

In de zomer bruist de Pont van het leven, staat heel het gebied in bloei en kan je er allerlei dieren zien. De kleine karekiet schuilt in het riet en tafeleend vindt zijn plekje op de centrale plas waar ook juffers en libellen talrijk aanwezig zijn. Het landkaartje en andere insecten bezoeken de bloemen op zoek naar voedsel. Paddenstoelen zoals het fluweelpootje of de peksteel kondigen de herfst aan. Tijdens de winter bezoeken roerdomp en wintertaling het gebied. Bosanemoon, speenkruid en slanke sleutelbloem domineren het voorjaar, wanneer ijsvogel en waterral er broeden.

Beheer

Het beheer richt zich op het behoud van zoveel mogelijk verschillende biotopen. Zo krijg je een grote verscheidenheid aan plant- en diersoorten op de vrij kleine oppervlakte van 10 hectare. Grazers, zoals pony’s en galloway-runderen, helpen het gebied beheren. Door hun graasgedrag ontstaat een lappendeken van planten. In het niet-begraasde deel, wordt jaarlijks gemaaid waardoor ook hier heel wat speciale planten, zoals orchideeën, te vinden zijn.

Pareltjes

kleine karrekiet, bijenorchis, roerdomp, waaiertje, torenvalk, weidebeekjuffer, waterral, witte klaverzuring, nachtegaal

Bereikbaarheid

De Pont ligt in het Schildehof dat gelegen is op het einde van de Bellevuedreef, zijstraat van de Turnhoutsebaan (zie ook kaart onderaan). Het natuurgebied is bereikbaar via het pad links van de Oranjerie, vlakbij de parking van het Schildehof. Daar staat een informatiebord van het gebied met wandelkaart.

Toegankelijkheid

Wandelaars zijn welkom in De Pont op de wandelpaden. Honden zijn niet toegelaten, ook niet aan de leiband. Het is niet toegelaten de vegetatie of fauna te verstoren. In de gebiedsfolder staat een korte en lange wandeling beschreven die beide toegankelijk zijn voor rolstoelen (mits een korte omleiding in de langere wandeling).

Binnende omheining is het terrein enkel toegankelijk voor individuële bezoekers met gepast schoeisel. Honden zijn er niet toegelaten. Groepen kunnen contact opnemen voor een geleide wandeling. Het terrein is vaak modderig en takken versperren hier en daar de doorgang. Een vlotte toegankelijkheid voor wandelaars is dan ook niet gegarandeerd. Bewaar de nodige afstand tot de grote grazers. Betreden van het gebied gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en dient met de nodige voorzichtigheid te gebeuren.

Lode Rubberecht (conservator) 03 353 21 68
Dirk Van Alstein (co-conservator)
Cecile Vanderschaeve (co-conservator)