De lokale Natuurpunt-afdeling voor 's Gravenwezel, Schilde, Oelegem, Ranst, Wommelgem, Borsbeek, Borgerhout, Deurne en Wijnegem.

Vleermuizenobjecten

Ligging

  • Kasteelkelder in het Schildehof (2002)
  • De Schans van Schilde met de drie bunkers (2002)              
  • Twee bunkers in het voorfront van de Schans (2017)
  • De bunker in het Catershof

Landschap

Sinds 2002 kreeg Natuurpunt Schijnvallei vzw het beheer in handen van de kelder van het kasteel van Schilde, enkele bunkers op de  schans en een bunker in het Catershof . In 2017 werden twee bunkers van het voorfront aan dit lijstje toegevoegd. 

De gebouwen werden aangepast en zo geschikt(er) gemaakt als overwinteringsplaats voor vleermuizen. Tijdens de winter zijn de vleermuizen heel gevoelig voor verstoring, waardoor het belangrijk wordt om rustige overwinteringsplaatsen aan te bieden. Door het afsluiten van plaatsen waar de omstandigheden ideaal zijn voor de overwintering, wordt de kans op overleven groter. 

In 2017 is ook de vandalismegevoelige afsluiting van de drie losstaande Schansbunkers  verbeterd . De bunkers en de schans maken deel uit van de Versterkte Vesting Antwerpen, waarbij in de aanloop van de eerste wereldoorlog  het voorfront en in 1940  de Antitankgracht en de aparte bunkers een belangrijke rol speelden. Als structuurbepalend landschapselement heeft de Antitankgracht ook een belangrijke functie.

Beheer

Door het afsluiten van de kasteelkelder gedurende enkele jaren nam de vleermuizenpopulatie zeer sterk toe. Om deze populatie nog beter te ondersteunen werden in 2016-2017 verdere verbeteringswerken uitgevoerd. In 2017 plaatsten we een afsluiting aan de schans en de bunkers die beter bestand is tegen vandalisme. 

Op dit ogenblik wordt er voor de kasteelkelder en voor de schans nieuwe geïntegreerde beheerplannen uitgewerkt. Voor beide vleermuisobjecten die belangrijke erfgoedrelicten zijn, wordt er intensief samengewerkt met de Heemkundige kring Scilla.

Toegankelijkheid

De vleermuizenobjecten zijn niet toegankelijk.

Contactpersonen

Lode Rubberecht 03 353 21 68 (conservator)
Bram Van Ballaer
0485 46 46 77