De lokale Natuurpunt-afdeling voor 's Gravenwezel, Schilde, Oelegem, Ranst, Wommelgem, Borsbeek, Borgerhout, Deurne en Wijnegem.

Discussie rond beheer in het Verbrand Bos, Schilde.

Terug naar lijst

Geplaatst door Wouter Henderickx op

Er is commotie ontstaan rond kapwerken door Natuurpunt in het verbrand Bos te Schilde. We begrijpen de bezorgdheid van de mensen en stellen het erg op prijs dat de omgeving begaan is met deze bossen. We willen dan ook uit leggen waarom dit gebeurt.

Natuurpunt beheert in Schilde meer 100 hectare natuurgebied waarvan het grootste gedeelte ongemoeid gelaten wordt. Op enkele beheereenheden komen invasieve exotische planten of boomsoorten voor, zoals Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers en Pontische rododendron. Waar dominant worden deze invasieve soorten bestreden. Jonge exemplaren van bomen worden gemaaid of uitgetrokken, grotere bomen worden gekapt of geringd.

De Amerikaanse Eik aan de zuidkant van het Verbrand Bos is daar aangeplant voor commerciële ontginning. Deze boomsoort is een invasieve exoot die andere bomen verdringt en ondergroei wegdrukt door zijn grote concurrentievermogen. Bovendien heeft de Amerikaanse eik zure bladval die traag afbreekt. Dat leidt tot bodemverzuring en een verarming van het bosecosysteem. Omdat dit een exoot is, kunnen veel minder inheemse dieren zoals insecten nuttig gebruik maken van deze boom. Om deze redenen is er in het beheerplan van dit deelgebied gekozen voor omvorming, wat betekent dat er in een eerste fase selectief bomen verwijderd worden.

Deze kapwerken geven vlak na de uitvoering geen fraai beeld, maar na verloop van tijd zal het bos door deze selectieve kap beter geschikt zijn voor een veelheid aan soorten die dichter bij een natuurlijke bos-samenstelling aanleunen. Zo kan bijvoorbeeld de aanwezige heide zich beter ontwikkelen en kunnen inheemse boom- en struiksoorten opschieten. We helpen de natuur een handje door concurrentiële, inheemse soorten zoals Hazelaar en Linde te planten. Aan de bosrand worden mogelijk ook Berk en Els geplant om het herstelproces te versnellen.

We betreuren dat deze werken een negatief effect hebben gehad op de perceptie van de omgeving en zullen actiever in gesprek gaan met de buurt. We zullen ook rekening houden met de zorgen van de omwonenden. Om een breder beeld te krijgen van Natuurbeheer in Schilde, nodigen wij iedereen uit om mee te gaan op een van onze gegidste wandelingen, bijvoorbeeld onze Winterwandeling in het Gravinnenbos.

Meer informatie rond dit onderwerp kan je vinden op de Website van Natuurpunt: Waarom kapt Natuurpunt soms zelf bomen?