De lokale Natuurpunt-afdeling voor 's Gravenwezel, Schilde, Oelegem, Ranst, Wommelgem, Borsbeek, Borgerhout, Deurne en Wijnegem.

Natuurpunt koopt 60 ha bos aan in ‘s Gravenwezel en Schilde

Terug naar lijst

Geplaatst door Natuurpunt Schijnvallei op

Natuurpunt heeft op 22 juli 2020 een blok van 37 ha biologisch uiterst waardevol bos gekocht naast het fietspad langs de antitankgracht in ’s Gravenwezel (Schilde). Het bos is een onderdeel van het uitgestrekte domein De Haar. Het door Natuurpunt in 2018 aangekochte Gravinnenbos verdubbelt in oppervlakte tot 29 ha en bovendien komt er 22 ha van de Lage Haar bij tussen de antitankgracht, Schildestrand, de Fortsteenweg en de private toegangsdreef van domein De Haar. Natuurpunt verwerft hierdoor sinds de eerste aankoop van het Gravinnenbos in 2018 een aaneengesloten natuurgebied met een totale oppervlakte van 51 ha. Doorheen het elzenbroekbos van de Lage Haar met een rijke fauna en flora stroomt de Zwanebeek. Vrijwilligers van de afdeling Natuurpunt Schijnbeemden, kern Schilde zullen het natuurgebied beheren met aandacht voor de gagelstruwelen en de aanwezige dreven en bosranden.

 

Ecologische visie

De aankoop past in de visie van Natuurpunt om voor de omgeving van de antitankgracht een soortenbeschermingsplan voor de otter uit te werken. De antitankracht vormt de ecologische verbindingsas voor deze en vele andere soorten tussen de Kalmthoutse Heide in het noorden en het Scheldebekken met de Schijnvallei en de Netevallei in het zuiden. Daarnaast vormt de antitankgracht ook een groene gordel rond de Antwerpse agglomeratie met een hoge recreatieve belevingswaarde.

Natuurpunt heeft het voorbije jaar in de deelgemeente Schilde ten zuiden van de Turnhoutsebaan ook nog terreinen aangekocht om de groene gordel langs de antitankgracht te behouden en te versterken op het vlak van biodiversiteit. Eind 2019 kocht Natuurpunt 7,3 ha van het Verbrand Bos en het Wolvenbos in de buurt van de antitankgracht aan de schans van Schilde. Begin juli van dit jaar werd 15,8 ha van de Putse heide in het zuiden van Schilde aangekocht van het OCMW van Antwerpen.

 

Help ons financieel

Voor al deze terreinen maakt Natuurpunt een beheerplan met als hoofdbestemming  natuurgebied. De gemeente Schilde heeft een subsidiereglement om 10 % van de restfinanciering voor de aankoop van deze gronden op zich te nemen.

Om het volledige aankoopbedrag bij elkaar te krijgen doet Natuurpunt een beroep op fondsenwerving bij leden en sympathisanten. Bij een storting vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest bezorgd. Giften kunnen gestort worden op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer  met vermelding ‘project 7821 tussen Groot en Klein Schijn’.