De lokale Natuurpunt-afdeling voor 's Gravenwezel, Schilde, Oelegem, Ranst, Wommelgem, Borsbeek, Borgerhout, Deurne en Wijnegem.

Kern Borsbeek

De kern van Borsbeek is voornamelijk actief in het fort van Borsbeek waar Natuurpunt Schijnvallei sinds 1999 instaat voor het beheer en de rondleidingen in een deel van het fort, maar daarnaast kan je ons ook al eens vinden aan de Koude Beek in Borsbeek.

In het Fort van Borsbeek is het beheer vooral gericht op de bescherming van vleermuizen. Aangezien een constante temperatuur tussen 4 en 10°C, een hoge vochtigheid (90 tot 100%) en de rust in de gebouwen noodzakelijk zijn voor de vleermuizen om te overwinteren, werden de schietgaten van de fortgangen dan ook afgesloten met houten panelen.

Maar ook aan de groene hoekjes wordt gedacht. De vegetatie rond het fort wordt zo beheerd dat een prachtige plantenrijkdom ontstaat. In samenwerking met de professionele medewerkers van Natuurpunt worden ook regelmatig open plekken gemaaid in de ruigte om een mozaïeklandschap van ruigte met struiken en bomen te behouden. In deze ruige natuur kan je dan ook talrijke vogels terugvinden. Daarnaast proberen we ook om een aantal exoten, zoals Japanse duizendknoop en reuzebalsemien, onder controle te houden.

De kern van Borsbeek is ook aanwezig in verschillende gemeentelijke raden zoals GEmeentelijke COmissie voor Ruimtelijke Ordening en milieuraad. Daarin proberen we mee vorm te geven aan het gemeentelijke (natuur)beleid.

Van april tot oktober organiseren we op de 1ste zondag van de maand werkdagen tussen 13u30 en 16u. Afspraak aan ons lokaal in het fort van Borsbeek. Ook op de Dag van de Natuur wordt er gewerkt in en rond het fort.

We organiseren ook wandelingen en 2-jaarlijkse vleermuizenavonden, hebben een infostand op de jaarmarkt van Borsbeek (in de Robianostraat ter hoogte van de Jan Frans Stynenlei) en nemen deel aan de behaagactie. Zie de kalender voor de juiste data.

In 2011 kregen we van de gemeente Borsbeek een eigen lokaal ter berschikking in het fort (voor de locatie: zie foto hieronder).

De kern Borsbeek heeft ook een eigen Facebookgroep.

Contactpersonen:

Stefan De Coninck (voorzitter) 0491 35 59 90
Bram van Ballaer 0485 46 46 77