De lokale Natuurpunt-afdeling voor 's Gravenwezel, Schilde, Oelegem, Ranst, Wommelgem, Borsbeek, Borgerhout, Deurne en Wijnegem.

Kern Schilde

De kern Schilde is actief in de deelgemeenten Schilde en ‘s Gravenwezel. Ze beheren er verschillende natuurgebieden en vleermuizenreservaten en organiseren allerlei activiteiten.

Beheer

In de deelgemeente ’s Gravenwezel beheren zij:


In de deelgemeente Schilde beheren zij:


Activiteiten

De kern is actief in de milieuraad van Schilde en overlegt met de gemeente, verenigingen en Regionaal Landschap de Voorkempen vzw. Zo zijn ze betrokken bij de beheerplannen van het Schildepark en nemen ze deel aan de overlegmomenten over het erfgoedplan van Schildepark. Het beheer van de Schans en de kasteelkelder van het Schildehof wordt regelmatig afgetoetst met de Heemkundige Kring Scilla. Ze houden er ook de huiszwaluwkolonie van de Wijnegemse steenweg in de gaten, een project van de vogelwerkgroep.

Regelmatig terugkerende activiteiten zijn:

  • de behaagactie,
  • de paddenoverzetactie in De Pont en de Rode Dreef,
  • de ontbijtwandeling op 1 mei in De Pont,
  • de dag van de natuur in de Pont
  • vogels voeren en beloeren in de Oranjerie van het Schildehof
  • de ondertussen klassieke zomerwandelingen in samenwerking met het ZOMERINTPARK waar de wandelaars inzicht wordt gegeven in het hoe en waarom van het beheer van het natuurgebied


Wandelen

De kern heeft in samenwerking met de milieuraad en de gemeente 2 bewegwijzerde wandelingen aangelegd (wandelkaart) en een bijhorende gebiedsfolder uitgebracht waarin De Pont, het Heerenbos en het Park van Schilde centraal staan.

Contact

Wil je meewerken met deze enthousiaste groep? Neem dan contact op met het secretariaat (tel 03 354 55 06) of met één van de medewerkers.

Voorzitter: Wouter Henderickx
Penningmeester: Erik Daems
Secretaris: Lode Rubberecht tel 03 353 21 68 of 0475 57 80 24
Conservator De Pont, Heerenbos: Lode Rubberecht (co-conservator: Miel Van Doorsselaer)
Conservator kasteelkelder vleermuizenobjecten (Schildehof en De Schans): Lode Rubberecht
Conservator Gravinnenbos & Laag Haarse beemden: Paul Reyntiens (co-conservators: Erik Daems en Luc François)
Conservator Wolvenbos, Verbrand bos & Putse heide: Wouter Henderickx (co-conservators: Geert Vermeiren en Patrick Brusselairs)
Conservator Den Inslag: Delphine Parmentier (co-conservator: Dimitri Parmentier)