De lokale Natuurpunt-afdeling voor 's Gravenwezel, Schilde, Oelegem, Ranst, Wommelgem, Borsbeek, Borgerhout, Deurne en Wijnegem.

Vogelwerkgroep

De Schijnvallei en omstreken biedt een aantal zeer geschikte broed- en foerageergebieden voor vogels. Zo heb je het Spaarbekken van Broechem en het AWW waterzuiveringsstation in Oelegem dat voor de nodige grote waterpartijen zorgt.  Ook uitgebreide boscomplexen (Park van Wijnegem, Zevenbergenbos, Drijhoekbos, Hof ter Linden, Park van Schilde, Bleykhof,...) hebben heel wat te bieden.  Maar ook onze eigen reservaten zijn pareltjes op ornithologisch vlak. 

De vogelwerkgroep houdt zich bezig met waarnemingen, tellingen en monitoring en gebruikt daarbij als basis het boek 'Avifauna van de Schijnvallei: met vogelnotities van 1949 tot 2005'. Dit levenswerk van wijlen Etienne Van Rooy is te verkrijgen in het secretariaat (€5,00). Om een vollediger beeld van het vogelbestand in de natuurgebieden te krijgen, maakt de vogelwerkgroep sinds vorig jaar gebruik van een cameraval. Dit levert soms mooie en verrassende beelden op (niet uitsluitend van vogels), die je kan bekijken op ons YouTube-kanaal.

Verder voert de vogelwerkgroep ook beheerswerken uit om het biotoop van gevoelige soorten te behouden of te verbeteren en plaatst en onderhoudt ze nestkasten van vooral roofvogels zoals de torenvalk.

De werkgroep organiseert ook thematische excursies in het werkingsgebied (zoals rond vogelzang in het voorjaar) en sluit eventueel aan bij buurafdelingen (Natuurpunt Voorkempen en Natuurpunt Hobokense Polder) voor busuitstappen (ganzentocht) en trektellingen.

Contactpersonen

Philip Barbaix
Peter Baets